miRNA display CGI


Back To miRNA display CGI home

Results 1 - 20 of 337 are showing below:
Show page:

Candidate ID Hairpin Sequence Mature Sequence Chromosome No. Strand Start Length Version
dre-mir-740 GCAUUUGUGUGCAUAAAAAGUGGUAUGGUACAGUUUGCUUUUAGGUACUUUUUGACAGUGGAAUCAGCCAUAAAAGCGUACUGUACCGUACCAUACCGUAUGGUACCAGGGGC AUAAAAAGUGGUAUGGUACAGU 1 + 46366888 0 miRBase 9.0
dre-mir-196a-1 CGCGCGGCUGGUGCGUGGUUUAGGUAGUUUCAUGUUGUUGGGAUUGGCUUCCUGGCUCGACAACAAGAAACUGCCUUGAUUACGUCAGUUCGUCUUCAUCAAGGGC UAGGUAGUUUCAUGUUGUUGGG 23 + 35669579 0 miRBase 9.0
dre-mir-199-1 UCCUGCUCCGUCAUCCCAGUGUUCAGACUACCUGUUCAGGAUCAUACUGGUGUACAGUAGUCUGCACAUUGGUUAGACUGUGCAUGG CCCAGUGUUCAGACUACCUGUUC 20 - 16806052 0 miRBase 9.0
dre-mir-199-2 GGAGUUUUUGUGGACGCCCGUCCCGCCUGCCCAGUGUUCAGACUACCUGUUCAGGAAUUAGUGUUUGUACAGUAGUCUGCACAUUGGUUAGGCUGG CCCAGUGUUCAGACUACCUGUUC 5 + 188344 0 miRBase 9.0
dre-mir-199-3 CCUCCCCCUCGCCUGCCCAGUGUUCAGACUACCUGUUCAUCAUGCUGCAGCUGAACAGUAGUCCGCACAUUGGUUAGGCUGGGCUGGGACACACACAC CCCAGUGUUCAGACUACCUGUUC 3 + 58396602 0 miRBase 9.0
dre-mir-203a GUGUUUGGGUCUCUUCUGGUCCCUCUGGUGCAGUGGUUCUUAACAGUUCAACAGUUCUAUCUCAAAAUUGUGAAAUGUUUAGGACCACUUGACCAG GUGAAAUGUUUAGGACCACUUG 17 - 62527197 0 miRBase 9.0
dre-mir-204-1 UCAUGUGACCUGUGGACUUCCCUUUGUCAUCCUAUGCCUGGAGUAAUAGAGGGGGCUGGGAAGUCAAAGGGACGCUCAGGCGUCAUCAUUCGC UUCCCUUUGUCAUCCUAUGCCU 5 - 22073677 0 miRBase 9.0
dre-mir-205 AAACUACUGUGCAUUCUAUCCUUCAUUCCACCGGAGUCUGUGUAGUUGUUCAAUCAGAUUUCAGUGGUGUGAAGUGUAGGAAACACGGA UCCUUCAUUCCACCGGAGUCUG 23 + 51984364 0 miRBase 9.0
dre-mir-210 GCAGGUAAGCCACUGACUAACGCACAUUGCGCCUAUUCUCCACUCCACUGUGCGUGUGACAGCGGCUAACCAG CUGUGCGUGUGACAGCGGCUAA 25 - 25774647 0 miRBase 9.0
dre-mir-192 CUAGGACACAGGGUGAUGACCUAUGAAUUGACAGCCAGUGUUUGCAGUCCAGCUGCCUGUCAGUUCUGUAGGCCACUGCCCUGUU AUGACCUAUGAAUUGACAGCC 10 + 26755674 0 miRBase 9.0
dre-mir-187 UGACCUGUGGCUGGGCCAGGGGCUGCAACACAGGACAUGGGAGCUGUCUCUCACUCCCGCUCGUGUCUUGUGUUGCAGCCAGUGGAACG UCGUGUCUUGUGUUGCAGCC 19 + 43911204 0 miRBase 9.0
dre-mir-183 GACUCCUGUUCUGUGUAUGGCACUGGUAGAAUUCACUGUGAAAGCACACUAUCAGUGAAUUACCAAAGGGCCAUAAACAGAGCAGAGAAAGAACCACG UAUGGCACUGGUAGAAUUCACUG 4 + 16521571 0 miRBase 9.0
dre-mir-7a-1 UGUGGAAGACUAGUGAUUUUGUUGUUGUUUCUUCUGCUUUCUGACAACAAGUCACAGUCUACCUCAGCGAGCGGGCCCU UGGAAGACUAGUGAUUUUGUUGU 25 - 8634171 0 miRBase 9.0
dre-mir-7a-2 UUUUGGGCAUUAUGGAAGACUAGUGAUUUUGUUGUUGUGACGUCAUCAGUACUGACAACAAGUCACAGUCUGCCUCAGUGACCAGAAUCCACUCGUC UGGAAGACUAGUGAUUUUGUUGU 7 + 15543775 0 miRBase 9.0
dre-mir-10a UGUCUGUCAUCUAUAUAUACCCUGUAGAUCCGAAUUUGUGUGAAUAUACAGUCGCAAAUUCGUGUCUUGGGGAAUAUGUAGUUGACAUAAACACAACGC UACCCUGUAGAUCCGAAUUUGU 12 - 34656361 0 miRBase 9.0
dre-mir-10b-1 GUCUAUAUAUACCCUGUAGAACCGAAUUUGUGUGAAAAAAUAACAUUCACAGAUUCGAUUCUAGGGGAGUAUAUGGUC UACCCUGUAGAACCGAAUUUGUG 9 - 1568610 0 miRBase 9.0
dre-mir-34 CUGCUGUGAGUGGUUCUCUGGCAGUGUCUUAGCUGGUUGUUGUGUGGAGUGAGAACGAAGCAAUCAGCAAGUAUACUGCCGCAGAAACUCGUCACCUU UGGCAGUGUCUUAGCUGGUUGU 23 + 24608088 0 miRBase 9.0
dre-mir-181b-1 CAUGUACGCACCUUCAGUUCUUCAAAGGUCAUAAUCAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUUAGUCUUGUAACAGCUCUCUGAACAAUGAAUGUAACUGUGGCCCAGAUU AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGG 2 + 48708864 0 miRBase 9.0
dre-mir-181b-2 CUAAUGACUGCAAUAAACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGUUUCUAAUAGACACAACUCACUGAUCAAUGAAUGCAAACUGCGGUGCAA AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGG 8 - 59345390 0 miRBase 9.0
dre-mir-182 GUAUUUGGCAAUGGUAGAACUCACACUGGUGAGGUAGUCAGAUCCGGUGGUUCUAGACUUGCCAACUA UUUGGCAAUGGUAGAACUCACA 4 + 16522670 0 miRBase 9.0

Download Known miRNA SequencesTDL, Institute of Biomedical Science, Academia Sinica, Taipei, Taiwan.
Copyright © 2007 TDL. All rights reserved.